Nebezpečné přípravky na rovnání vlasů s obsahem formaldehydu

Během posledních čtyř let mnoho celebrit a známých osobností ze světa módy, které jsou ochotné zanechat v kadeřnickém salonu stovky dolarů, mluví otevřeně o nebezpečných přípravcích ve stylu brazilského keratinu, které se v salonech používají k rovnání nepoddajných nebo kudrnatých vlasů. Ve skutečnosti jsou tyto chemické směsi plné formaldehydu, který byl již několika významnými zdravotnickými společnostmi označen za silně karcinogenní.  Jde také o silný alergen a je obzvláště škodlivý, když je vdechován ve svém přirozeném, tedy plynném skupenství. Přípravky vlasového kosmetického průmyslu, které obsahují formaldehyd, představují velké nebezpečí pro osoby, které s nimi pracují, tedy pro kadeřnice a kadeřníky. Právě ti denně pracují s těmito přípravky a s fény a žehličkami na vlasy při finální úpravě chemicky ošetřených vlasů.

U některých zákaznic a personálu se objevily alergické reakce, začaly jim ve velkém množství padat vlasy a na pokožce hlavy, obličeji a krku se jim objevila vyrážka a puchýřky. Někteří měli i vážnější zdravotní problémy.

Organizace Environmental Working Group (EWG), která se zaměřuje na výzkum toxických chemikálií a jejímž cílem je informovat a chránit veřejné zdraví a životní prostředí, provedla obsáhlý výzkum 45 výrobců přípravků na narovnání vlasů a zjistila, že:

 • 15 – 16 společnosti prohlašuje, že jejich výrobky obsahují malé nebo žádné množství formaldehydu, ale testy prokazují pravý opak. Mezi nebezpečné přípravky tak patří Brazilian Blowout, Cadiveu a další top značky. Společnost Goleshlee na svých webových stránkách přiznává, že jejich přípravek obsahuje formaldehyd, ale ve výčtu složení, který mají online, tuto toxickou chemikálii neuvádí.
 • Výpary vzduchu v kadeřnických salonech – testy vzduchu provedené v kadeřnických salonech v roce 2010 prokázaly značné množství výparů formaldehydu. Další testy ukázaly, že přípravky na narovnání vlasů obsahují až 11,8 % formaldehydu. Pokud páry dosáhnou větší úrovně a používané přípravky obsahují více jak 1 % roztoku formaldehydu, zaměstnanci salonu by ze zákona měli mít možnost se osprchovat, pokud roztok přijde do styku s jejich pokožkou. Pokud se jim dostane do očí, měli by okamžitě provést výplach očí.
 • Většina salonů možné riziko popírá. Pouze 3 z 41 top salonů uvedených v časopisu Elle nenabízí ošetření vlasů tohoto typu ze zdravotních důvodů. 9 salonů prohlašuje, že používá produkty, které neobsahují skoro žádné nebo vůbec žádné toxické chemikálie. Přesto výsledky testů sestavených organizací EWG prokazují, že přípravky obsahuje velké množství formaldehydu. Salony obvykle jen tlumočí vyjádření výrobce, který chybně prohlašuje, že jejich výrobky jsou bezpečné a neobsahují škodlivé chemikálie. Mezi americké salony, které používají přípravky s formaldehydem, patří Andy Lacompte v Los Angeles, Whitenmore House Salon v New Yorku a Metodo Rossano Ferretti Hair & Spa v Miami.

Nepochopitelné je, že vládní úředníci zabývající se ochranou veřejného zdraví a zdraví pracovníků, stále nepodnikli žádné zásadní kroky proti používání těchto škodlivých přípravků.

Americká organizace  zabývající se bezpečností práce (The U.S. Occupational Safety and Health Administration, OSHA) opožděně vydala „výstražné varování“ majitelům a zaměstnancům kadeřnických salonů, ve kterém je vyzývá, aby přestali používat přípravky na narovnání vlasů s obsahem formaldehydu. Organizace prohlašuje, že pokud budou nadále používat tyto přípravky, musí přijmout rozsáhlá preventivní opatření, včetně monitorování ovzduší, instalovat ventilaci, proškolit pracovníky a poskytnout jim ochranné pomůcky jako rukavice, ochranné brýle a štíty na obličej a zástěry, vše odolné chemikáliím. Agentura vyšetřuje řadu salonů, dovozců, distributorů a výrobců těchto produktů a prohlašuje, že: „Zaměstnanci mají právo znát rizika spojená s prací s chemickými látkami a jak se při práci s nimi chránit.“ Ředitel organizace OSHA, David Michael, prohlásil 11. dubna 2011: „Zaměstnavatelé musí znát všechna rizika, aby mohli zajistit bezpečnost práce a chránit zdraví svých zaměstnanců.“

Úřad generálního prokurátora v Kalifornii podal žalobu proti výrobci Brazilian Blowout za klamavou reklamu, ve které výrobce prohlašuje, že jeho přípravek „Acai Professional Smoothing Solution“ neobsahuje formaldehyd, přestože laboratorní testy prokázaly, že tuto karcinogenní chemikálii obsahuje a uvolňuje ji v plynném skupenství během procesu ošetření v kadeřnických salonech. Další státy jako Oregon, Connecticut, Washington State a Kalifornie vydaly varování. Podle úředníků OSHA probíhá vyšetřování v salonech v několika dalších státech, které má zabránit dalšímu vystavování zaměstnanců kadeřnických salonů těmto nebezpečným výparům.

Pro ochranu nevědomých spotřebitelů je ale potřeba daleko razantnějšího jednání ze strany federálních a státních orgánů. Vzhledem k tomu, že škodlivost formaldehydu je již dlouho dobu známou skutečností, výrobci přípravků na narovnání vlasů tuto chemickou látku maskují pod jinými názvy nebo popírají její přítomnost v produktu.

Organizace FDA, která je odpovědná za bezpečnost kosmetických přípravků, nijak neomezuje množství formaldehydu v přípravcích na narovnání vlasů a nepodniká žádné kroky vůči výrobcům, které formaldehyd používají. Přípravky s obsahem formaldehydu byly zakázány v šesti zemích – v Austrálii, Irsku, Kanadě, Francii, Německu a na Kypru. V amerických salonech jsou přesto stále hojně používány.

EWG podala petici, ve které žádá organizaci FDA, aby vydala předpisy týkající se obsahu formaldehydu v přípravcích na narovnání vlasů a aby tak chránila zdraví zaměstnanců v salonech a jejich zákazníky.

Americká federální komise (The U.S. Federal Trade Commission), jejímž úkolem je chránit veřejnost před nepravdivou a klamavou reklamou, doposud nepřijala žádná opatření proti společnostem, které vyrábí přípravky s vysokým obsahem formaldehydu.

Americký úřad pro chemii (The American Chemistry Council, ACC) učinil neobvyklý krok a spojil se s vládními regulačními orgány a zdravotnickými organizacemi jako je EWG, aby společně dosáhli omezení výroby přípravků na narovnání vlasů s obsahem formaldehydu. V roce 2010 se ACC spojila s oregonskou organizací bezpečnosti práce proti výrobci Brazilian Blowout, který popíral výsledky testů státní agentury, které prokázaly vysoký obsah formaldehydu v jeho produktech. Organizace zcela vyvrátila a smetla tvrzení Brazilian Blowout, že účinná látka v jejich produktech je methylen glykol, vodný roztok formaldehydu, který je „zcela odlišný“ od čistého formaldehydu v jeho plynném skupenství. ACC prohlásila, že jde o dvě zcela totožné látky a měly by tedy být brány v potaz při testech na zjištění obsahu formaldehydu v přípravku. Výrobce Brazilian Blowout později odstoupil od žaloby proti oregonské OSHA (Organizace bezpečnosti práce).

Spor ohledně formaldehydu v přípravcích na rovnání vlasů a v dalších kosmetických přípravcích pravděpodobně nabude větších rozměrů, pokud Obamovi poradci označí formaldehydu jako „známý lidský karcinogen“.

Na webových stránkách FDA bylo uvedeno, že „ … pracujeme na tom, abychom zjistili, jestli přípravky nebo jejich složení mohou způsobit zdravotní problémy při předpokládaných podmínkách použití“. Mezitím se množily stížnosti spotřebitelů. Například v listopadu 2010 spotřebitelka oznámila, že po ošetření přípravkem Brazilian Blowout jí začaly ve velkém množství padat vlasy, na temeni hlavy se jí objevily puchýře a začala trpět silnými závratěmi. Lékař potvrdil značnou ztrátu vlasů, puchýře na pokožce hlavy a vřídky v dutině ústní.

Náš závěr: pokud se rozhodnete podstoupit ošetření na rovnání vlasů v kadeřnickém salonu s přípravkem označeným „keratin“, který bude slibovat, že vyhlazení vlasu vydrží déle než 8 týdnů, je vysoce pravděpodobné, že se vystavujete ošetření se značným obsahem formaldehydu.

Doporučení organizace EWG:

 • FDA by měla zakázat používání formaldehydu a chemikálií, ze kterých se uvolňuje formaldehyd při ošetření rovnání vlasů v kadeřnických salonech.
 • Federální obchodní komise by měla přijmout opatření proti společnostem s nepravdivou nebo zavádějící marketingovou strategií, týkající se přípravků obsahujících formaldehyd.
 • Spotřebitelé by se měli vyvarovat chemického rovnání vlasů.
 • Kadeřnické salony by měly přestat používat výrobky na rovnání vlasů na bázi formaldehydu.
 • Zaměstnanci kadeřnických salonů by měli hlásit organizaci FDA všechny nežádoucí reakce na přípravky používané v salonech a organizaci OSHA hlásit podezření na porušení norem bezpečnosti pracovníků.
 • Výrobci by měli dobrovolně stahovat nebezpečné výrobky na rovnání vlasů z trhu (FDA nemá tuto pravomoc).
 • Organizace pro bezpečnost práce by měla zpřísnit normy pro používání přípravků s obsahem formaldehydu v kadeřnických salonech.
 • Kongres by měl vyžadovat správné označení produktů s kompletním složením na přípravcích určených pro profesionální použití a reformovat zákon o kosmetických přípravcích, aby zajistil, že jak spotřebitelé, tak zaměstnanci kadeřnických salonu přicházejí do styku s bezpečnými výrobky.

Zdroj: článek z 12.dubna 2011, www.ewg.org

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.